Trainingsmissie – Opleiden voor langdurige vrede

In tijden van oorlog is het tevens belangrijk om na de strijd het land wat getroffen is door oorlog in goede staat achter te laten. Dit geldt niet alleen voor infrastructuur en de basisvoorzieningen in een land, maar ook het optuigen van een goed leger en politiemacht behoort tot een van de belangrijke punten voor langdurige vrede binnen een land.

Trainingsmissie - militairOm landen zelfredzaam te maken na een oorlog worden door leden van de Verenigde Naties trainingsmissies opgezet, om de lokale bevolking op te leiden tot gekwalificeerde handhavers en soldaten.

Nederland neemt vaak zijn verantwoordelijk als het gaat om het leveren van capaciteit om een trainingsmissie uit te voeren. Dit omdat wij de morele verantwoordelijkheid voelen voor de nazorg na een oorlog. Zo is Nederland de laatste jaren betrokken geweest bij trainingsmissies in Afghanistan, Irak maar ook in Mali.

Trainingsmissies bestaan niet alleen uit het daadwerkelijk opleiden van de lokale instanties, maar ook voor een groot gedeelte uit het treffen van voorbereidingen. Zo is het van belang dat wanneer het daadwerkelijke opleiden van start gaat al het materiaal aanwezig is, maar dat ook de mensen weten wat er wordt verwacht wanneer zij verwacht worden om deel te nemen aan trainingen en opleidingen.

Tijdens trainingsmissies hebben Nederlandse soldaten en politie agenten geen mandaat mee om geweld te gebruiken, of om deel te nemen aan daadwerkelijke gevechten. Het is daarom ook niet ongebruikelijk dat opleiders gedurende de missie in burgerkleding eventuele opleidingsplaatsen verlaten. Dit is vanwege de veiligheid.

Overzicht van de door Nederland uitgevoerde trainingsmissies:

  • Trainingsmissie Kunduz

    Deze missie vond plaats in de periode van april 2011 tot midden 2014 in de Afghaanse provincie Kunduz. Nadat in het begin van 2010 gebleken was dat er geen meerderheid voor steun voor de missie in Uruzgan binnen het kabinet met de naam Balkenende IV kon worden gevonden om de missie te verlengen, werd er gekeken naar andere mogelijkheden en opties om een Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan te realiseren om aanvullende opleidingen van de lokale militairen en politie agenten te verzorgen. Na lang onderzoek voegde de Nederlandse militairen zich reeds bij een bestaande missie in Afghanistan in de provincie Kunduz.

    Nederland werd meerdere keren door de NAVO en andere landen zoals Amerika geprezen om de inzet in Afghanistan en daarbij ook verzocht in dat land te blijven opereren. Opvallend is dat de discussie omtrent de verlenging van de missie in Uruzgan destijds een crisis binnen het kabinet veroorzaakte, met als gevolg dat enkele PvdA bewindslieden sneuvelden.

    Lees meer over de missie in Kunduz op de speciale missie pagina: Trainingsmissie Kunduz.

Binnenkort zal er meer informatie volgen over de overige missies die door Nederland zijn uitgevoerd.